Tổng Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin

Địa chỉ trụ sở: Ngõ I, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04 38642778
Số fax: 04 38642777
Địa chỉ website: www.micco.com.vn  
STT Họ và tên Chức danh chính Điện thoại
 
 

Cơ cấu tổ chức