Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Xây dựng Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp hàng đầu của cả nước...
Thứ Hai, ngày 23/03/2020

Là mục tiêu được đề ra tại Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam được tổ chức trong 2 ngày 20-21/3/2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Khuất Mạnh Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TQN.

Xây dựng Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp hàng đầu của cả nước...

Xây dựng Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp hàng đầu của cả nước...

Báo cáo chính trị tại Đại hội do Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Tuấn trình bày nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Nhà trường đã hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đảng ủy và Ban giám hiệu Nhà trường đã thực hiện nhiều giải pháp, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nghị quyết năng động, sáng tạo và sát thực tế. Kết quả, doanh thu tăng trưởng bình quân đạt 22%/năm, tăng 19% so với nghị quyết. Đặc biệt, năm 2019, Nhà trường tuyển sinh hệ A các nghề mỏ hầm lò đạt 4.986/4.230 học sinh, vượt 18% kế hoạch TKV giao, là năm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch TKV giao cao nhất, tỷ lệ tăng trưởng tuyển sinh năm 2019 bằng 139,5% so với bình quân các năm; tổng doanh thu toàn trường năm 2019 đạt 410 tỷ đồng/370 tỷ đồng, tăng 10,8% và đạt trước thời hạn 1 năm so với nghị quyết đề ra. Thu nhập của người lao động tăng trưởng bình quân 29,5%/năm, tăng 24,5% so với nghị quyết, trong đó thu nhập bình quân năm 2019 đạt 12,6 triệu đồng/người-tháng, vượt 43,2% và trước 1 năm so với nghị quyết đề ra.

Xây dựng Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp hàng đầu của cả nước...

Cùng với đó, chất lượng đào tạo học sinh các nghề mỏ hầm lò được đảm bảo đạt chuẩn chất lượng kỹ năng nghề quốc gia; 100% học sinh được đào tạo và tổ chức thi tốt nghiệp, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; số học sinh tốt nghiệp và đạt tiêu chuẩn đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đạt 98,3%/năm; 100% giáo viên đã được đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn hóa theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, thực hiện toàn diện và thành công đề án tái cơ cấu 3 Trường, kết quả thực hiện năm đầu sau khi hợp nhất 3 Trường đảm bảo ổn định và tăng trưởng cao, hoàn thành vượt mức kế hoạch TKV giao.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, Đảng ủy Nhà trường đã sớm có những chủ trương, quyết sách đúng đắn và chiến lược cụ thể về những vấn đề cốt lõi mà Nhà trường cần phải thực hiện ngay sau khi hợp nhất 3 trường, có các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo, giao nhiệm vụ trọng tâm cụ thể cho các đảng viên là cán bộ chủ chốt... Trong cả nhiệm kỳ, Đảng bộ Nhà trường liên tục các năm được Đảng bộ TQN công nhận đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Xây dựng Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp hàng đầu của cả nước...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Nhà trường đặt ra mục tiêu: “Xây dựng Nhà trường trở thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hàng đầu của cả nước, ngang tầm với các nước trong khu vực ASEAN... Phát triển Nhà trường một cách toàn diện, ổn định và phát triển bền vững...”

Các chỉ tiêu chủ yếu: Tuyển sinh thợ lò cho Tập đoàn TKV (hệ A) đạt 4.750 học sinh/năm; doanh thu tăng trưởng bình quân từ 5-10%/năm; thu nhập bình quân người lao động tăng 5-10%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt trên 99%; tỷ lệ học sinh nghề mỏ hầm lò đạt yêu cầu đánh giá kỹ năng nghề đạt trên 92%..., Đảng bộ Nhà trường hàng năm đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Xây dựng Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp hàng đầu của cả nước...

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TQN ghi nhận, biểu dương kết quả, thành tích của Đảng bộ Nhà trường trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội toàn thể đảng viên với tổng số 383 đảng viên dự Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TQN nhấn mạnh, Đảng bộ Nhà trường đã có nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả, đề ra các nghị quyết chuyên đề và chỉ đạo quyết liệt, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, sáng tạo, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ I đề ra ở mức cao. Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 khẳng định sự đoàn kết, thống nhất cao và sự nỗ lực phấn đấu của Ban chấp hành, của cán bộ, đảng viên và giáo viên, CNLĐ trong toàn Đảng bộ.

Trước những yêu cầu đòi hỏi của công tác xây dựng Đảng, công tác tuyển sinh đáp ứng lao động cho sản xuất của TKV, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Nhà trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và cả nhiệm kỳ, đặc biệt là chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thợ lò; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, vai trò của người đứng đầu là Bí thư Đảng ủy đồng thời là Hiệu trưởng cũng như Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng đơn vị; đẩy mạnh nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nhanh chóng triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ II, đưa Nghị quyết vào cuộc sống...

Xây dựng Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp hàng đầu của cả nước...

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; bầu 06 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TQN lần thứ V. Đại hội tiến hành bầu Bí thư Đảng ủy Nhà trường trực tiếp tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy Nhà trường khóa I tiếp tục được tín nhiệm cao bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Nhà trường khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên