Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng
Thứ Sáu, ngày 20/03/2020

Đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Công ty CP than Hà Lầm được tổ chức trong 2 ngày 17-18/3/2020 đã thành công tốt đẹp. Dự Đại hội có đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy TQN; đại biểu Thành ủy Hạ Long; Đảng ủy các phường trên địa bàn... và 196 đại biểu đại diện gần 1.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Báo cáo chính trị tại Đại hội do đồng chí Trần Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy Công ty CP than Hà Lầm khóa XXVIII khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXVIII đề ra. Đảng bộ Công ty đã ban hành 14 nghị quyết, 3 chương trình hành động và nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư XDCB đảm bảo cho Công ty ổn định và từng bước phát triển. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu: Than nguyên khai sản xuất 13,3 triệu tấn (than hầm lò 10,65 triệu tấn); mét lò mới 13.978m; bóc đất đá 186,3 triệu m3; than tiêu thụ 12,87 triệu tấn; tổng doanh thu 13.978 tỷ đồng; tiền lương bình quân 12,2 triệu đồng/người-tháng; lợi nhuận 333,2 tỷ đồng. Sản lượng than nguyên khai vượt kế hoạch và tăng 41,5% so với nhiệm kỳ 2011-2015; tốc độ tăng doanh thu đạt 2,62%; năng suất lao động bình quân tăng 9,2%; thu nhập bình quân tăng 6,2%/năm. Đặc biệt, năm 2019 là năm đầu tiên Công ty đạt sản lượng trên 3 triệu tấn, ghi dấu mốc son mới trong lịch sử 59 năm xây dựng và phát triển Than Hà Lầm.

Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chăm lo, củng cố xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đảm bảo là vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở đơn vị. Đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ; 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng phòng, quản đốc; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả; công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc (Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 87%, vượt 2% và tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 98%, vượt 3% so với Nghị quyết Đại hội XXVIII đề ra); Đảng bộ Công ty luôn giữ vững danh hiệu cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn biểu dương và chúc mừng kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Công ty CP than Hà Lầm. Đặc biệt, Công ty đã thực hiện thành công xây dựng mỏ hầm lò hiện đại và phát triển bằng giải pháp công nghệ, đầu tư cơ giới hóa, là đơn vị đi đầu trong áp dụng KHCN, thực hiện cơ giới hóa, hiện đại hóa đạt hiệu quả cao, cùng với đó là trình độ cán bộ, công nhân kỹ thuật đã làm chủ KHCN, thiết bị hiện đại, thực hiện đạt sản lượng trên 3 triệu tấn than năm 2019.

Nhiệm kỳ tới, có nhiều thuận lợi, thời cơ song cũng nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid-19; đòi hỏi về công tác môi trường; yêu cầu đối với công tác xây dựng Đảng, về hiệu quả SXKD đối với doanh nghiệp nhà nước ngày càng cao. Do vậy, Đảng bộ Công ty cần xây dựng Đảng bộ xứng tầm, đảm đương được nhiệm vụ, nhất là vai trò của người đứng đầu. Đồng thời, tiếp tục xây dựng mỏ hầm lò theo hướng hiện đại, công suất cao, ít người, an toàn, đảm bảo môi trường; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng Đảng, đảm bảo ANTT, tiếp tục thực hiện tốt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Tập đoàn tin tưởng, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ Công ty sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXIX đề ra.

Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy TQN cũng khẳng định, những kết quả mà Đảng bộ Công ty CP than Hà Lầm đạt được nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TQN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 -2020 và kết quả, thành tích chung của TKV. Đồng tình và đánh giá cao mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy TQN đề nghị Đảng bộ Công ty tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp tục đầu tư và thực hiện hiệu quả cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa. Lãnh đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD hàng năm, đảm bảo ATVSLĐ, môi trường. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phát huy dân chủ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 11 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TQN lần thứ V; Đại hội đã bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy Công ty tại Đại hội. Đồng chí Trần Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy khóa XXVIII tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Công ty khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu “Xây dựng Công ty phát triển bền vững, hiện đại, xanh, sạch, năng suất cao... Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, xây dựng Đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh”. Đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào quản lý và sản xuất, phấn đấu hàng năm hoàn thành kế hoạch Tập đoàn giao; phấn đấu giá trị tiết kiệm từ 0,5-1,5%; giảm tỷ lệ tổn thất than khai thác hầm lò xuống dưới 23%; sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, có lợi nhuận; giảm thấp nhất các vụ TNLĐ, đặc biệt là TNLĐ và sự cố nghiêm trọng; thu nhập của người lao động tăng bình quân năm từ trên 2,5%; Đảng bộ đạt chỉ tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trên 90%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trên 80%; trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hàng năm kết nạp đảng viên mới từ 3-5%...

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên