16:20 ICTThứ Năm, 13/08/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Than Vàng Danh phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2020
Thứ Sáu, ngày 03/07/2020

Ngay từ những ngày đầu tháng 7/2020, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty than Vàng Danh đã tuyên truyền phát động "Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ” đến từng nhà giao ca của mỗi phân xưởng.

Lãnh đạo Công đoàn Công ty phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ 

Trên tinh thần đó, Công đoàn Công ty đã chỉ đạo các bộ phận tổ chức phát động và đăng ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ. Tuyên truyền vận động CNVCLĐ nâng cao nhận thức về công tác ATVSLĐ, chấp hành đúng 5 nguyên tắc tự chủ an toàn, thực hiện đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: sử dụng hệ thống màn hình led, ti vi, băng -zôn, bảng điện tử, viết tin, bài; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh vào thứ 3 hàng tuần với chuyên đề “Công đoàn với việc tham gia quản lý, tổ chức phong trào thi đua”; tuyên dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu đạt được trong lao động sản xuất và công tác an toàn lao động.

Công đoàn và chuyên môn sẽ tăng cường phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc. Tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra những đơn vị khó khăn để nắm bắt, đôn đốc việc thực hiện công tác ATVSLĐ và có ý kiến với chuyên môn giải quyết nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị. Phấn đấu mỗi Công đoàn bộ phận khối sản xuất tổ chức một cuộc kiểm tra, giám sát về công tác ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới ATVSV. Tiếp tục phát huy công tác sáng kiến, phấn đấu có 30% số sáng kiến trong tháng 7/2020 có liên quan đến thực hiện công tác an toàn lao động. Quan tâm đến việc đầu tư áp dụng các công nghệ tiên tiến phù hợp để tăng năng suất lao động, nâng cao mức độ an toàn, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Thực hiện các chế độ phúc lợi cho người lao động như tham quan, nghỉ mát, hỗ trợ điều trị, nghỉ cuối tuần, các chế độ ăn ở, tắm giặt, khám chữa bệnh...

Than Vàng Danh phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2020

Hưởng ứng lễ phát động, đại diện các công trường, phân xưởng trong Công ty đã đồng loạt quán triệt đến CBCN, biểu thị quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua đã đề ra.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên