Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Than Đèo Nai quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thứ Sáu, ngày 20/03/2020

Đảng bộ Công ty CP than Đèo Nai vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Than Đèo Nai quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

Báo cáo chính trị do đồng chí Nguyễn Văn Thụy, Bí thư Đảng ủy Công ty trình bày tại Đại hội đã khẳng định, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung chính vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đã đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể trong 5 năm: Than nguyên khai sản xuất đạt 10.383 nghìn tấn; bốc xúc đất đá đạt 93.444 nghìn m3; than tiêu thụ 10.268 nghìn tấn; tổng doanh thu 5 năm đạt 13.051,8 tỷ đồng, hàng năm đều vượt từ 2-7% so với kế hoạch được giao... SXKD hàng năm có hiệu quả, lợi nhuận bình quân là 53,5 tỷ đồng/năm. Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, đảm bảo đủ việc làm, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2019 đạt gần 11 triệu đồng/người-tháng, đạt 148% so với năm đầu nhiệm kỳ 2015…

Công tác xây dựng đảng tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ đảng viên; xây dựng đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và tăng cường việc chấp hành nguyên tắc của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh/hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong 05 năm, đã kết nạp được 94 đảng viên mới; xét đề nghị trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 27 đồng chí; phát thẻ đảng viên cho 110 đồng chí; cử 53 cán bộ đảng viên học lớp cao cấp và trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng lý luận chính trị cho 108 đảng viên mới; bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 105 quần chúng ưu tú; bồi dưỡng cấp ủy cho 105 lượt người.

Than Đèo Nai quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty CP than Đèo Nai đã đề ra mục tiêu tổng quát “Tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; kỷ luật và đồng tâm, chủ động, phát huy nội lực, nâng cao trình độ quản lý, điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo môi trường, an toàn, an ninh trật tự; không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện đời sống người lao động, xây dựng Đảng bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; các tổ chức đoàn thể vững mạnh; Công ty phát triển bền vững”. Cụ thể là, phấn đấu thực hiện kế hoạch Tập đoàn giao khoán hằng năm: Doanh thu vượt mức kế hoạch từ 3% trở lên; thu nhập bình quân người lao động và lợi nhuận vượt mức kế hoạch từ 5% trở lên; hàng năm có trên 2/3 số chi bộ trực thuộc đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ; trên 95% số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%; kết nạp đảng viên mới từ 2%/tổng số đảng viên hằng năm trở lên. Kế hoạch các chỉ tiêu cụ thể: Than nguyên khai sản xuất 10,8 triệu tấn; than tiêu thụ 10,7 triệu tấn; bốc xúc đất đá 115,8 triệu m3; doanh thu 13.675 tỷ đồng; lợi nhuận 109,4 tỷ đồng; thu nhập bình quân từ 10 đến 12,1 triệu đồng/người-tháng…

Than Đèo Nai quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội thành công và đặc biệt việc tuân thủ triệt để các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 như: sát trùng, sát khuẩn hội trường, micro, đo thân nhiệt và 100% đại biểu đeo khẩu trang trong suốt quá trình Đại hội diễn ra…Đồng chí cũng ghi nhận, biểu dương kết quả Công ty đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, trong tiêu thụ than..., song Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXXI, khẳng định vai trò lãnh đạo xuyên suốt, toàn diện của Đảng bộ đóng góp lớn vào những thành tựu mà Tập đoàn đạt được trong thời gian qua. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí đề nghị Đảng bộ Công ty tập trung vào một số công tác trọng điểm như thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đầu tư phát triển mỏ, đặc biệt là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Phương án trình tự khai thác hợp lý 03 mỏ lộ thiên Cọc Sáu - Đèo Nai - Cao Sơn; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, đẩy mạnh áp dụng KHCN, cơ giới hóa, tự động hóa. Công ty cần đặc biệt quan tâm chú trọng thực hiện tốt công tác môi trường, an toàn lao động. Đặc biệt ngay trong năm 2020, Công ty khẩn trương làm công tác chuẩn bị đầu tư Dự án Đèo Nai - Cọc Sáu theo Đề án của TKV về việc tái cơ cấu Đèo Nai - Cọc Sáu; phối hợp với các đơn vị tư vấn hoàn thiện phương án khả thi khai thác tài nguyên Đông Lộ Trí làm cơ sở để bổ sung vào quy hoạch tổng thể giai đoạn 2020, tầm nhìn đến năm 2030...

Than Đèo Nai quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ghi nhận và biểu dương những cố gắng và thành tích mà Đảng bộ Công ty CP than Đèo Nai đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn cũng đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa mới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung: Tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy trong đảng bộ, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp công tác; đề cao vai trò người đứng đầu khi cấp trưởng đồng thời là bí thư để nhanh chóng triển khai đưa nghị quyết của đảng vào thực tiễn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo kế hoạch và những giải pháp chỉ đạo của TKV…

Than Đèo Nai quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào BCH Đảng bộ Công ty khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 09 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy Công ty tại Đại hội, kết quả đồng chí Nguyễn Văn Thụy, Bí thư Đảng ủy khóa XXXI được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty CP than Đèo Nai khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại phiên làm việc đầu tiên, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XXXII đã bầu 04 Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công ty; bầu đồng chí Phạm Duy Thanh và Nguyễn Thị Thanh Phương giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Công ty khóa XXXII và bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty gồm 05 đồng chí.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên