Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
“Tập trung lãnh chỉ đạo, đưa Quang Hanh trở thành mỏ hiện đại, mỏ ít người, an toàn, sản lượng cao”
Thứ Bảy, ngày 21/03/2020

…Là chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty than Quang Hanh - TKV lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào ngày 20/3 vừa qua.

“Tập trung lãnh chỉ đạo, đưa Quang Hanh trở thành mỏ hiện đại, mỏ ít người, an toàn, sản lượng cao”

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; Nguyễn Mạnh Tường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TQN; các đồng chí trong các Ban Xây dựng Đảng của Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy TQN; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ vùng Cẩm Phả; các đại biểu là lãnh đạo Công ty và 136 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 526 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

“Tập trung lãnh chỉ đạo, đưa Quang Hanh trở thành mỏ hiện đại, mỏ ít người, an toàn, sản lượng cao”

Tại Đại hội, đồng chí Vũ Đức Chường - Bí thư Đảng ủy Công ty khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 cho biết: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công ty đã phát huy hiệu quả từ các nguồn lực, bám sát chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, Đảng ủy TQN để điều hành sản xuất hợp lý. Trong giai đoạn 2015-2019, tổng sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 7,89 triệu tấn, trong đó, than hầm lò tăng 54% so với nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, trong năm 2018, sản lượng than hầm lò khai thác được 1,5 triệu tấn, đạt công suất thiết kế của dự án. Sản lượng than tiêu thụ đạt 11,277 triệu tấn, bằng 233% so với giai đoạn 2010-2014. Doanh thu than đạt 16.106 tỷ đồng, lợi nhuận hàng năm đạt và vượt kế hoạch Tập đoàn giao. Thu nhập bình quân tăng từ 5,2 đến 11%, trong đó, thu nhập của thợ lò giai đoạn 2015-2017 vượt 6,2%-19%, năm 2018-2019 tăng từ 14% đến 32% so với nghị quyết Đại hội III đề ra. Tư tưởng của NLĐ luôn ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty và Đảng ủy TQN; điều kiện làm việc, thu nhập của người lao động cùng với môi trường làm việc, môi trường sinh thái không ngừng được cải thiện.

“Tập trung lãnh chỉ đạo, đưa Quang Hanh trở thành mỏ hiện đại, mỏ ít người, an toàn, sản lượng cao”

Đối với công tác xây dựng Đảng, trong những năm qua, Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện và đã đạt được nhiều thành tựu trên các mặt công tác. Đảng ủy Công ty đã chú trọng và thực hiện nghiêm túc việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đảng bộ luôn chú trọng và làm tốt công tác phát triển đảng viên mới cả về chất lượng và số lượng. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 48%-53%, trong đó chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 18-20%; không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Cấp ủy các cấp phát huy được vai trò lãnh đạo; đoàn thể quần chúng không ngừng đổi mới hình thức và nội dung hoạt động.

“Tập trung lãnh chỉ đạo, đưa Quang Hanh trở thành mỏ hiện đại, mỏ ít người, an toàn, sản lượng cao”

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, Đảng bộ Công ty tập trung lãnh chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2020 với sản lượng than nguyên khai là 1,6 triệu tấn và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao; đẩy mạnh các dự án đầu tư cho sự phát triển bền vững của Công ty. Cùng đó là đảm bảo đủ việc làm cho cán bộ, đảng viên, người lao động và thực hiện tốt công tác môi trường.

Về xây dựng Đảng, Đảng bộ Than Quang Hanh phấn đấu tỷ lệ các chi bộ trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 90%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 80%. Số lượng đảng viên mới kết nạp đạt từ 5% so với số lượng đảng viên đầu năm.

“Tập trung lãnh chỉ đạo, đưa Quang Hanh trở thành mỏ hiện đại, mỏ ít người, an toàn, sản lượng cao”

Biểu dương những nỗ lực và những kết quả mà cán bộ đảng viên và BCH Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đề nghị Đảng bộ Công ty than Quang Hanh - TKV luôn giữ vững vai trò chỉ đạo xuyên suốt, đưa Quang Hanh trở thành một mỏ hiện đại, mỏ ít người, mỏ an toàn, sản lượng cao, trong đó, chú trọng đầu tư về công nghệ để thay thế lao động sống bằng máy móc. Song song đó là thay đổi về quản trị doanh nghiệp theo xu hướng hiện đại; tiếp tục chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Đồng chí cũng yêu cầu Công ty chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ công nhân có trình độ cao; phát huy dân chủ, văn hóa doanh nghiệp…

“Tập trung lãnh chỉ đạo, đưa Quang Hanh trở thành mỏ hiện đại, mỏ ít người, an toàn, sản lượng cao”

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TQN cũng đánh giá cao phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ mới của Đảng bộ Than Quang Hanh. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ Công ty cần thực hiện một số nội dung chính như: Tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy trong Đảng bộ, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp công tác; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ gắn với xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” ở đơn vị; khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu gắn với hình tượng “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu trong SXKD năm 2020, đảm bảo an toàn lao động và quyết liệt trong công tác môi trường; hoàn thiện mô hình tổ chức, quản trị doanh nghiệp. Cùng với đẩy mạnh đầu tư áp dụng Cơ giới hóa - Tin học hóa - Tự động hóa là không ngừng chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương….

“Tập trung lãnh chỉ đạo, đưa Quang Hanh trở thành mỏ hiện đại, mỏ ít người, an toàn, sản lượng cao”

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ Công ty và 07 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TQN lần thứ V. Đồng chí Vũ Đức Chường tiếp tục được tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên