Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Ghi ở một Đảng bộ vùng cửa biển Đông Bắc
Thứ Năm, ngày 19/03/2020

Đảng bộ Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây được coi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để định hướng những bước đi của Công ty trong 5 năm tiếp theo.

Ghi ở một Đảng bộ vùng cửa biển Đông Bắc

Những điểm nhấn qua một nhiệm kỳ

Tổng kết những kết quả trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin cho thấy đây thực sự là một nhiệm kỳ thành công. Cụ thể, trong từng mặt công tác đều có những thành tựu đáng tự hào. Từ các mặt sản xuất kinh doanh, giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo an toàn sản xuất và môi trường cho đến đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động... đều là những điểm nhấn trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ghi ở một Đảng bộ vùng cửa biển Đông Bắc

Trong việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu, Đảng ủy Công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp trong quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Năm năm qua, tổng sản lượng than tiêu thụ đã đạt 159.459 ngàn tấn, doanh thu 5 năm đạt 260.787 tỷ đồng. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Nếu như tỷ lệ tăng trưởng bình quân tại Nghị quyết Đại hội IX đưa ra là tăng từ 2% - 5%, thì trên thực tế, con số này tăng tới 5,3%.

Đẩy mạnh ứng dụng "Ba hóa", trong những năm qua, Công ty đã thành lập Ban Khoa học Công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất do chính Giám đốc Công ty Bùi Văn Tuấn làm Trưởng ban. Và chỉ trong nửa cuối nhiệm kỳ vừa qua, Công ty đã triển khai, áp dụng tin học hóa - tự động hóa vào quản lý một cách tích cực. Có thể kể tới một số hệ thống như: Hệ thống dỡ tải tự động, Hệ thống đóng ngắt điện từ xa bằng sóng wifi, Hệ thống cấp phát nhiên liệu tự động... với tổng giá trị thực hiện trên 3,6 tỷ đồng.

Với phương châm “Thận trọng và Hiệu quả”, Đề án Tái cơ cấu của Công ty giai đoạn 2017 - 2020 được Đảng ủy Công ty lãnh đạo thực hiện một cách đồng bộ. Cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong công tác này, nhiệm kỳ vừa qua, Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã giảm 05 đầu mối phòng ban, đơn vị, giảm 01 Phó Giám đốc. Tổng số lao động toàn Công ty năm 2020 giảm 345 người so với năm 2015. Công tác xã hội hóa khâu phục vụ và vệ sinh công nghiệp cũng được thực hiện xong vào năm 2019. Sau khi tái cơ cấu, không chỉ bộ máy làm việc tinh gọn mà tư tưởng cán bộ, công nhân viên và người lao động luôn ổn định, an tâm công tác.

Nhằm tạo "đòn bẩy" thu hút và giữ chân người lao động, Công ty đã ban hành cơ chế khuyến khích tiền lương đối với những người lao động đạt năng suất cao, qua đó đã tạo được không khí thi đua lao động sản xuất trong toàn Công ty. Bên cạnh việc áp dụng các biện pháp nâng cao năng suất lao động, đơn vị còn bố trí, sắp xếp công việc một cách hợp lý, cùng đó là nâng cao công tác quản lý lao động và phân phối tiền lương, thưởng theo đúng chế độ, chính sách hiện hành. Nhiệm kỳ vừa qua, tốc độ tăng tiền lương bình quân tăng 7,2%, riêng năm 2019, tiền lương bình quân người lao động đạt 10,34 triệu đồng/người-tháng.

Ghi ở một Đảng bộ vùng cửa biển Đông Bắc

Tập trung cho "Nhiệm vụ then chốt"

Để tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, bám sát các chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Tập đoàn giao, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đảng bộ Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IX. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ đã xây dựng và ban hành 157 nghị quyết, 4 chương trình, 45 kế hoạch và 11 hướng dẫn chỉ đạo thực hiện.

Cũng trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng đảng đã được Đảng bộ Công ty đặc biệt chú trọng. Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy có nhiều cải tiến, tập trung nâng cao chất lượng trên tất cả các mặt công tác. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt kết quả quan trọng. Hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị của Công ty từ chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, được cấp trên công nhận danh hiệu vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm. Đảng bộ Công ty hàng năm được đánh giá là Đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liên tục.

Ghi ở một Đảng bộ vùng cửa biển Đông Bắc

Bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025, toàn Đảng bộ Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chủ yếu như: tổng sản lượng than tiêu thụ đạt 284.035 ngàn tấn, tổng doanh thu đạt 497.220 tỷ đồng. Đảng bộ phấn đấu hàng năm trên 85% tổ chức cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém; 90% đảng viên đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Ghi ở một Đảng bộ vùng cửa biển Đông Bắc

Ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải yêu cầu, trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ Kho vận và Cảng Cẩm Phả sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng; rà soát các tiềm năng, thế mạnh của Công ty để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Cùng với chăm lo nguồn nhân lực, Công ty cần tiếp tục tăng hàm lượng khoa học công nghệ, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và nâng cao ý thức bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tin tưởng rằng, với truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển, cùng những lợi thế sẵn có và nền tảng vững chắc là những thành quả đã gặt hái được, Đảng bộ, công nhân viên chức, người lao động của Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả sẽ đoàn kết, vượt mọi khó khăn để hoàn thành thắng lợi những mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên