Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Ghi nhận từ đại hội điểm của Đảng ủy Than Quảng Ninh
Thứ Sáu, ngày 06/03/2020

Những ngày này, cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trên 18.000 đảng viên sinh hoạt tại 41 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh đã ra sức thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, Đảng uỷ Than Quảng Ninh đã chỉ đạo Đảng bộ Công ty Than Dương Huy - TKV tiến hành đại hội điểm, từ đó rút kinh nghiệm để triển khai đại hội các đảng bộ còn lại.

Ghi nhận từ đại hội điểm của Đảng ủy Than Quảng Ninh

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Than Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Công ty Than Dương Huy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty Than Dương Huy lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức ngày 3 và 4/3 đã thành công tốt đẹp. Ông Trần Danh Nghị, Bí thư Đảng ủy Công ty, chia sẻ: Ngay khi có chỉ đạo đại hội điểm của cấp trên, Đảng ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt công tác chuẩn bị đại hội đến toàn bộ cán bộ chủ chốt các phòng, ban, phân xưởng, đồng thời yêu cầu nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ. Quá trình triển khai, Đảng ủy tập trung theo dõi, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho các chi bộ. Đến hết tháng 12/2019, 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty đã hoàn thành đại hội, bảo đảm cho sự thành công của Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau khi hoàn thành đại hội các chi bộ, Đảng ủy Công ty Than Dương Huy đã kịp thời rút kinh nghiệm chỉ ra những mặt mạnh, điểm hạn chế để xây dựng đề cương, kịch bản tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XV đảm bảo đúng tiến độ, quy trình. Bên cạnh việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tiểu ban, Đảng ủy Công ty thường xuyên xin ý kiếm của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy Than Quảng Ninh để chỉnh sửa, bổ sung kịp thời các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội cho phù hợp.

Ghi nhận từ đại hội điểm của Đảng ủy Than Quảng Ninh

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội Đảng bộ Công ty Than Dương Huy.

Công tác chuẩn bị đại hội được đơn vị thực hiện đồng bộ. Điển hình, trong xây dựng văn kiện, Đảng bộ đã đánh giá toàn diện khó khăn, thách thức, chỉ rõ sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của doanh nghiệp nhiệm kỳ qua, đưa ra bài học kinh nghiệm và xây dựng cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Quá trình xây dựng văn kiện, Đảng ủy thường xuyên hội ý, lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên, tiếp thu và chỉnh sửa những chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp và có tính khả thi cao. Cùng với đó, các tham luận trình bày tại đại hội được lựa chọn trọng tâm, đảm bảo ngắn gọn, chỉ rõ những vấn đề nổi bật và thể hiện được quyết tâm, cách làm trong nhiệm kỳ tới. Điển hình là các tham luận: "Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện phương án duy trì sản xuất xuống sâu mỏ mức -250m, phấn đấu đạt mục tiêu công suất mỏ, đảm bảo kế hoạch sản xuất theo lộ trình phát triển công ty giai đoạn 2020-2025 và sau năm 2025”; "Giải pháp phát huy quy chế dân chủ trong công ty và thực hiện chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt cho người lao động”... đã được Đại hội ghi nhận, lựa chọn một số nội dung bổ sung vào nghị quyết.

Cùng với đó, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác nhân sự, nên khi Đại hội bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, đảm bảo thống nhất cao và theo dự kiến. 

Ghi nhận từ đại hội điểm của Đảng ủy Than Quảng Ninh

Lãnh đạo Đảng uỷ Than Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Công ty Than Dương Huy.

Theo lãnh đạo Đảng ủy Than Quảng Ninh, thực hiện chỉ đạo của cấp trên về chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở rà soát toàn bộ 41 chi, đảng bộ trực thuộc, Đảng ủy đã lựa chọn Đảng bộ Công ty Than Dương Huy tổ chức đại hội điểm. Qua nắm bắt, Đảng bộ Công ty Than Dương Huy đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy về công tác tổ chức đại hội. Ngay sau đại hội điểm này, Đảng ủy sẽ tổ chức hội nghị để rút kinh nghiệm, từ những bài học sẽ tiếp tục chỉ đạo các đảng bộ còn lại tiến hành đại hội để đạt kết quả cao nhất.  

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên