Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đồng chí Nguyễn Huy Nam được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty than Khe Chàm nhiệm kỳ 2020-2025
Thứ Bảy, ngày 21/03/2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty than Khe Chàm - TKV lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công với 3 phiên làm việc nghiêm túc trong hai ngày 20, 21/3/2020. Tại Đại hội, Đảng bộ Công ty đã tập trung đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Nghiêm túc nhìn nhận các mặt còn tồn tại, hạn chế, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm làm tiền đề xây dựng và triển khai Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy TQN đã ghi nhận những cố gắng của Đảng bộ Công ty than Khe Chàm trong khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời đề nghị Đảng bộ Công ty tiếp tục phát huy tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm”, chủ động đưa ra những giải pháp linh hoạt trong điều hành tăng năng suất lao động, tiếp tục áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất, cải tạo các hệ thống đường lò để nâng cao công suất lò chợ và phát huy hiệu quả các lò chợ cơ giới hóa. Tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống người lao động. Coi trọng công tác quốc phòng quân sự địa phương; đảm bảo an ninh trật tự sản xuất. Tuyên truyền thực hiện tốt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 và những năm tiếp theo. Đồng chí cũng yêu cầu, sau Đại hội BCH sớm phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân, ban hành các nghị quyết quy chế, quy định và chương trình công tác trong toàn khóa…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty than Khe Chàm đã đề ra mục tiêu tập trung chỉ đạo khắc phục khó khăn trong sản xuất, cải thiện điều kiện việc làm cho người lao động, duy trì sản xuất ổn định, tiếp tục nghiên cứu đầu tư công nghệ mới trong đào lò và khai thác phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Từ năm 2021-2023 đảm bảo sản lượng từ 1,7- 1,8 triệu tấn/năm, từ năm 2024 trở đi đạt trên 1,8 triệu tấn/năm. Phấn đấu khai thác bằng cơ giới hóa đạt 20 - 30% tổng sản lượng khai thác, tăng trưởng doanh thu hàng năm tăng 2%/năm, lợi nhuân bình quân tăng 1,5 đến 2%. Đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất. Thu nhập người lao động tăng từ 3-5%...

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ Công ty khóa XII. Với số phiếu cao nhất, đồng chí Nguyễn Huy Nam được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty than Khe Chàm nhiệm kỳ 2020-2025.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên