21:10 ICTThứ Năm, 29/09/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng ủy Tập đoàn TKV: Sơ kết 02 năm thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương
Thứ Bảy, ngày 29/05/2021

Chiều ngày 28/5/2021, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực là Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản về kết quả thực hiện Quy định 69-QĐ/TW, ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư khóa XII và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp.

Đảng ủy Tập đoàn TKV: Sơ kết 02 năm thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Quy định 69-QĐ/TW và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Đảng ủy TKV

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng đã báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Quy định 69-QĐ/TW và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Đảng ủy TKV.

Theo đó, Đảng ủy Tập đoàn đã xây dựng Đề án số 1271-ĐA/ĐU, ngày 10/4/2019, hợp nhất các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Tập đoàn với các Ban chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của Tập đoàn theo Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW. Tổ chức bộ máy các ban hợp nhất ổn định, đi vào hoạt động từ ngày 01/6/2019. Các cơ quan hợp nhất đều có các quy định nội bộ về việc phân công, giao nhiệm vụ cho các thành viên trong cơ quan; quy định về mối quan hệ phối hợp công tác trên cơ sở thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Tập đoàn và tham mưu cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn.

Đảng ủy Tập đoàn TKV: Sơ kết 02 năm thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn phát biểu khẳng định: việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng và cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng tại Tập đoàn TKV là hoàn toàn phù hợp với chủ trương tái cơ cấu tổ chức TKV giai đoạn 2017 - 2020

Có thể nói, sau hai năm thực hiện việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng và cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng tại Tập đoàn TKV là hoàn toàn phù hợp với chủ trương tái cơ cấu tổ chức TKV giai đoạn 2017 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc hợp nhất đã góp phần tinh gọn tổ chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ chuyên môn của doanh nghiệp, nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với doanh nghiệp Nhà nước.

Cơ quan sau hợp nhất thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng cũng như các cơ quan chuyên môn của doanh nghiệp theo quy định, không trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt những quy trình trung gian, nâng cao chất lượng tham mưu. Đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, sự hiểu biết cho cán bộ các Ban sau hợp nhất, đảm bảo một cán bộ có thể thực hiện có hiệu quả đồng thời cả nghiệp vụ công tác Đảng và công tác chuyên môn.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan sau hợp nhất còn phát sinh vướng mắc trong việc sử dụng con dấu khi các Ban chuyên môn của cấp ủy thực hiện nhiệm vụ báo cáo ban xây dựng Đảng cấp trên hoặc hướng dẫn cấp ủy trực thuộc về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Tấn Công phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Tấn Công ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng ủy Tập đoàn sau 02 năm thực hiện theo Quy định 69-QĐ/TW và  Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW; đồng thời khẳng định TKV là một trong những doanh nghiệp tiên phong của Khối trong việc thực hiện hợp nhất thành công và hiệu quả. Trong thời gian tới, Đảng ủy Tập đoàn cần tiếp tục bố trí tối ưu hơn nữa về mô hình tổ chức; tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ các ban sau hợp nhất nhằm nâng cao nghiệp vụ trong công tác tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tập đoàn; tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn TKV năm 2021 và những năm tiếp theo.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên