Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng bộ Than Cao Sơn: Đại hội của Trí tuệ - Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới
Thứ Tư, ngày 18/03/2020

Với khẩu hiệu "Đại hội của Trí tuệ - Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới", trong 2 ngày 17 và 18/3/2020, Đảng bộ Công ty CP than Cao Sơn đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Than Cao Sơn: Đại hội của Trí tuệ - Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới

Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư thường trực và đại diện các Ban Đảng ủy Than Quảng Ninh; đồng chí Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; Ban lãnh đạo Công ty; đại diện lãnh đạo đảng ủy địa phương và đảng ủy các đơn vị khai thác, chế biến than khoáng sản khu vực thành phố Cẩm Phả cùng 165 đại biểu là cán bộ, đảng viên tiêu biểu được bầu từ các chi bộ trực thuộc.

Đảng bộ Than Cao Sơn: Đại hội của Trí tuệ - Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Phạm Hồng Lương, Bí thư Đảng ủy Công ty khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2019 khẳng định: Nhiệm kỳ 2015-2019, Đảng ủy Công ty đã bám sát mục tiêu Đại hội đề ra, căn cứ tình hình thực tế và điều kiện cụ thể từng năm để ban hành các nghị quyết lãnh đạo sát đúng, kịp thời, chỉ đạo quyết liệt, giữ nghiêm kỷ luật điều hành. Các đồng chí đảng ủy viên thực hiện hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Cấp ủy các chi bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện, coi trọng sinh hoạt chuyên đề, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng. Cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của mình, nhất là vai trò người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn. Đảng ủy đã quan tâm chỉ đạo các hoạt động của tổ chức đoàn thể quần chúng, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Đây là nhân tố hàng đầu, tạo sức mạnh tổng hợp, quyết định mọi thành công, thực hiện hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm với mức tăng trưởng cao.

Đảng bộ Than Cao Sơn: Đại hội của Trí tuệ - Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới

Về kết quả sản xuất kinh doanh, phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Thành Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho biết, trong 5 năm qua, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều tăng như: Năng suất lao động, năng suất thiết bị, sản lượng bóc đất, khai thác than, nền tài chính lành mạnh, thu nhập người lao động tăng bình quân trên 22%… Trong đó, sản lượng đất bóc năm 2019 đã đạt con số kỷ lục gần 38 triệu m3/năm; lợi nhuận 2 năm cuối nhiệm kỳ (2018-2019) đạt trên 230% so với định mức Tập đoàn giao; tổng thu nhập người lao động năm 2018 đạt 9,7 triệu đồng/người-tháng và năm 2019 đạt gần 12 triệu đồng/người-tháng, tăng 71,4% so với năm 2015 (7 triệu đồng/người-tháng).

Sau nhiều ý kiến tham luận sát thực, Đại hội đã biểu quyết đề ra mục tiêu lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới với nhiều nội dung quan trọng như: Tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường đoàn kết, phát huy nội lực, đầu tư có chọn lọc thiết bị công nghệ kết hợp với nguồn lực xã hội, điều hành linh hoạt, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện hiệu quả công tác khoán, quản trị chi phí; tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn, an ninh, bảo vệ môi trường; cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng Công ty phát triển ổn định.

Đảng bộ Than Cao Sơn: Đại hội của Trí tuệ - Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới

Đại hội cũng biểu quyết thống nhất giao nhiệm vụ cho BCH đảng bộ khóa 16 tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội 17 đề ra.

Đảng bộ Than Cao Sơn: Đại hội của Trí tuệ - Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh biểu dương Đảng ủy Công ty CP than Cao Sơn trong nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong sản xuất kinh doanh cũng như chăm lo đời sống người lao động, xây dựng đảng bộ và các đoàn thể quần chúng vững mạnh toàn diện. Đảng ủy Công ty cũng đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các bước chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội. Đồng chí chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng như: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Công ty cần chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh TKV giao, đảm bảo an toàn, chăm lo tốt hơn nữa đời sống người lao động. Nâng cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy nhất là trong chủ trương nhất thể hóa chức danh Bí thư với người đứng đầu chuyên môn từ Giám đốc Công ty đến Quản đốc các công trường, phân xưởng. Xây dựng chương trình toàn khóa và làm tốt công tác kiểm tra giám sát, nhất là việc kiểm tra giám sát người giữ chức vụ. Xây dựng các đoàn thể quần chúng vững mạnh, thực hiện dân chủ, đoàn kết trong các phong trào CNVC. Sớm phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân đảng ủy viên sau đại hội để thực hiện tốt Nghị quyết và các chương trình hành động đã được Đại hội đề ra...

Đảng bộ Than Cao Sơn: Đại hội của Trí tuệ - Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới

Thay mặt lãnh đạo TKV, đồng chí Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã tặng hoa chúc mừng và thông báo tình hình sản xuất kinh doanh của TKV trong giai đoạn hiện nay và định hướng phát triển trong những năm tới. Đồng chí tin rằng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy TQN, Đảng ủy Than Cao Sơn sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Đảng bộ Than Cao Sơn: Đại hội của Trí tuệ - Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới

Tại Đại hội, nhiều tập thể và cá nhân đã được Đảng ủy TQN và Đảng ủy Công ty khen thưởng vì có nhiều thành tích đóng góp vào hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua.

Đặc biệt, để phòng chống dịch CoviD-19, các đại biểu về dự đại hội được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay và phát khẩu trang trước khi vào dự đại hội.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên