22:31 ICTThứ Năm, 29/09/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Than Hà Tu phát động phong trào thi đua “Sản lượng cao - Thu nhập cao”
Thứ Ba, ngày 19/04/2022

Để phát huy năng lực tự chủ, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid -19, bảo vệ tốt sức khỏe của công nhân, cán bộ, với phương châm “Tình thế nào, giải pháp đó”, Giám đốc và BTV Công đoàn Công ty CP Than Hà Tu đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của thợ mỏ, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Sản lượng cao - Thu nhập cao”, thực hiện hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD năm 2022.

Sôi động sản xuất trên khai trường Bắc Bàng Danh - Than Hà Tu

Ngay sau khi phát động, cả hệ thống chính trị tập trung chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu kép: “Phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh hiệu quả trong tình hình mới”, đẩy mạnh phong trào thi đua để gia tăng sản lượng cao nhất, phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, ngăn chặn các ca bệnh F0 lây lan tại đơn vị; thực hiện tốt chế độ chính sách, hỗ trợ người lao động là ca bệnh F0. Đồng thời, tăng cường các biện pháp thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, trong đó chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tại khai trường sản xuất. Các đơn vị căn cứ vào số lao động thực tế để chủ động xây dựng phương án điều hành kế hoạch sản xuất hàng tuần, tháng nhằm đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất tháng, quý, năm, Công ty xây dựng mức thưởng cụ thể: Kết thúc quý II và 6 tháng cuối năm, các tổ sản xuất, công trường, phân xưởng, phòng ban hoàn thành 100% kế hoạch, được thưởng mức 1. Hoàn thành từ 105% trở lên, được thưởng mức 2. Trong đó tổ sản xuất chính, quý II thưởng mức 1: 600.000 đồng- 4.000.000 đồng; thưởng mức 2: 660.000 đồng - 4.400.000 đồng. Thưởng 6 tháng cuối năm, mức 1: 880.000 đồng - 5.800.000 đồng; mức 2: 880.000 đồng - 5.500.000 đồng. Các đơn vị, quý II thưởng mức 1: 2.000.000 đồng - 20.000.000 đồng; mức 2: 2.200.000 - 22.000.000 đồng. Thưởng 6 tháng cuối năm, mức 1: 2.000.000 đồng - 25.000.000 đồng; mức 2: 2.200.000 đồng- 27.500.000 đồng.

Than Hà Tu phát động phong trào thi đua “Sản lượng cao - Thu nhập cao”

Các tổ xe, máy thi đua sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao

Ngoài ra, Công đoàn khen thưởng: 02 tổ máy xúc EKG, 02 tổ máy xúc thủy lực, 02 tổ máy khoan XC, khoan TL (mức thưởng: 1.500.000 đồng/tổ máy); 02 tổ xe HD 785;01 tổ xe CAT 777E; 03 tổ xe HD 465 và CAT 773E; 01 tổ xe Volvo; 01 tổ xe Scania; 02 tổ xe Howo (mức thưởng: 1.000.000 đồng/tổ xe); 01 tổ sàng (mức thưởng 3.000.000 đồng/tổ) đạt sản lượng cao nhất để thưởng (so với % KH giao khoán). Trường hợp đặc biệt do Ban Thường vụ Công đoàn Công ty quyết định, các công đoàn bộ phận, mức thưởng từ 1-3 triệu đồng/công đoàn.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên