Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Than Đèo Nai: Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD 6 tháng đầu năm 2021
Thứ Hai, ngày 12/07/2021

Ngày 08/7, Công ty CP Than Đèo Nai tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết hoạt động SXKD, kiểm điểm công tác An toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm 2021 tại hai điểm cầu tại phòng họp số 1 Văn phòng Công ty và phòng họp Trung tâm bảo vệ vũ trang của Công ty.

6 tháng đầu năm 2021, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD đề ra: sản xuất 1.398 nghìn tấn than đạt 65 % kế hoạch năm; tiêu thụ 1.190 nghìn tấn than đạt 55,7% kế hoạch năm; bốc xúc 11.382 nghìn m3 đất đá, đạt 57,5 % kế hoạch năm; tổng số doanh thu 1.574 tỷ đồng đạt 59,3 % kế hoạch năm; thu nhập bình quân 11.587 nghìn đồng/người-tháng đạt 120,9% so với kế hoạch; lợi nhuận đạt 15,5 tỷ đồng bằng 74,6% kế hoạch.

Chiến dịch hạ moong vỉa chính

Trong đó, Công ty tập trung sản xuất than cục, than cám để đáp ứng nhu cầu thị trường nhằm tăng doanh thu. Các thiết bị cơ điện máy khoan, máy xúc, xe gạt, hệ thống băng tải, tuyển huyền phù manhetit, các trạm bơm đều hoạt động ổn định, đảm bảo yêu cầu. Trong đó, xe ô tô huy động tăng so với cùng kỳ là 106%; năng suất các loại xe cao hơn so với cùng kỳ từ 3% đến 13%, việc sử dụng dầu liệu, lốp tiết kiệm so với kế hoạch. Hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống cung cấp nước tự động từ trạm xử lý nước thải mỏ Cọc Sáu về khai trường Công ty đảm bảo nguồn cung cấp nước phục vụ sản xuất, bảo vệ môi trường trong mùa khô năm 2021 và các năm tiếp theo.

Đặc biệt, Công ty đã đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, giúp nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp trong công tác quản  lý và điều hành sản xuất như: triển khai áp dụng thực hiện nhật lệnh trực tuyến ở các công trường, phân xưởng trong toàn Công ty; đưa phần mềm ghi biểu thống kê chuyến trực tuyến vào áp dụng từ tháng 4/2021 và đưa phần mềm phiếu than, đất điện tử vào sử dụng từ 15/6/2021.

Ngoài ra, Công ty đã thực hiện tốt các giải pháp về công An toàn vệ sinh lao động, không có sự cố thiết bị nặng và tai nạn lao động nghiêm trọng; đồng thời thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19. Quan tâm triển khai các giải pháp chống nóng, chống nắng, chống bụi, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động đảm bảo an toàn, sức khỏe...

Than Đèo Nai: Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD 6 tháng đầu năm 2021

Công ty phát động thi đua 6 tháng cuối năm tại Hội nghị

Phát động thi đua 6 tháng cuối năm 2021, Công ty đề ra mục tiêu bốc xúc 8.418 nghìn m3 đất đá, sản xuất 752 nghìn tấn than; tiêu thụ 948 nghìn tấn than; doanh thu 1.080 tỷ đồng, đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo công tác an toàn, an ninh cho người và thiết bị; việc làm, tiền lương cho người lao động, phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ cả năm 2021.

Nhân dịp này, Công ty đã khen thưởng cho các cá nhân, các đơn vị có thành tích trong phong trào thi đua lao động sản xuất và công tác an toàn vệ sinh lao động trong 6 tháng đầu năm 2021 với tổng số tiền thưởng gần 600 triệu đồng.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên