Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai kiểm tra hoạt động của một số đơn vị thuộc Tổng công ty Khoáng sản - TKV
Thứ Năm, ngày 08/07/2021

Nhằm nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc đầu tư xây dựng và hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD), ngày 06/7/2021, đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại một số đơn vị thuộc Tổng công ty Khoáng sản - TKV (VIMICO) trên địa bàn huyện Bát Xát.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra tại Khai trường Mỏ tuyển đồng Sin Quyền; lò thông gió Vi Kẽm và Dự án xây dựng lò khai thác quặng đồng Vi Kẽm; Nhà máy Luyện đồng Bản Qua thuộc Dự án mở rộng nâng công suất nhà máy luyện đồng Lào Cai.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai kiểm tra hoạt động một số đơn vị thuộc Tổng công ty Khoáng sản - TKV

Đoàn công tác kiểm tra tại khai trường Mỏ tuyển đồng Sin Quyền

Sau khi nghe báo cáo những thuận lợi, khó khăn trong quá trình đầu tư xây dựng và hoạt động SXKD của các đơn vị thuộc VIMICO tại huyện Bát Xát trong thời gian qua, thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của VIMICO nói chung và CBCNV - NLĐ của các đơn vị thuộc nói riêng, đã khắc phục khó khăn, đoàn kết và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các cơ quan chức năng của địa phương trong việc giải quyết những vấn đề tồn tại trong quá tình đầu tư xây dựng các công trình phục vụ SXKD, ổn định đời sống, việc làm cho NLĐ; đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa bàn. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị trực thuộc VIMICO đã tích cực phối hợp và chung tay với địa phương quyết liệt triển khai công tác phòng, chống dịch.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai kiểm tra hoạt động một số đơn vị thuộc Tổng công ty Khoáng sản - TKV

Đoàn công tác kiểm tra tại Nhà máy Luyện đồng Bản Qua

Đối với những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng mỏ Vi Kẽm, công tác bảo vệ ranh giới mỏ, bảo vệ tài nguyên môi trường liên quan đến hoạt động của các đơn vị thuộc VIMICO trên địa bàn huyện Bát Xát, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường giao cho các Sở, Ban, ngành liên quan của địa phương, khẩn trương rà soát và sớm báo cáo UBND tỉnh để có giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp hoạt động. Đồng thời, đề nghị các đơn vị thuộc VIMICO tập trung nguồn lực, nhanh chóng triển khai và hoàn thiện các dự án đã và đang đầu tư xây dựng phục vụ SXKD, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của tỉnh Lào Cai. Yêu cầu các Sở, ngành của tỉnh Lào Cai tích cực phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên