08:04 ICTThứ Tư, 29/06/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty Môi trường - TKV tôn vinh 20 gia đình CBCNV tiêu biểu xuất sắc nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6
Thứ Hai, ngày 28/06/2021

Thiết thực kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Công ty Môi trường - TKV đã tiến hành bình bầu gia đình tiêu biểu xuất sắc năm 2020. Kết quả, Công ty đã lựa chọn, biểu dương 20/101 gia đình có cả vợ và chồng cùng công tác tại Công ty, nhằm tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Đại diện các công đoàn bộ phận trong Công ty trao chứng nhận và quà lưu niệm cho các gia đình tiêu biểu xuất sắc

Để đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Công ty không tổ chức tôn vinh tập trung mà giao cho các công đoàn bộ phận đến các gia đình trao tận tay chứng nhận và quà lưu niệm.

Đây cũng là dịp để tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến gia đình, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Nội dung tuyên truyền đảm bảo tính kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp và tiếp thu các giá trị văn minh, tiến bộ, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển gia đình Việt Nam trong tình hình mới. Các hoạt động được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể với các đơn vị trực thuộc.

Thông qua các hoạt động để nâng cao nhận thức của các tổ chức đoàn thể xã hội về vị trí, vai trò của gia đình đối với sự phát triển của Công ty, đơn vị; phải coi xây dựng văn hóa gia đình là nòng cốt hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên