14:34 ICTThứ Hai, 10/08/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải làm việc với Công ty CP than Cao Sơn và Công ty CP than Tây Nam Đá Mài về thực hiện tái cơ cấu
Thứ Bảy, ngày 16/05/2020

Sáng 14/5, tại Công ty CP than Tây Nam Đá Mài, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đã chủ trì buổi làm việc với Công ty CP than Cao Sơn và Công ty CP than Tây Nam Đá Mài về thực hiện tái cơ cấu.

Cùng dự có Phó TGĐ Tập đoàn Lê Quang Dũng; Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Ngọc Cơ; Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân; Kế toán trưởng Tập đoàn Đặng Thị Hương; đại diện Đảng ủy TQN; các Ban chuyên môn Tập đoàn…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty CP than Cao Sơn và Công ty CP than Tây Nam Đá Mài đã báo cáo kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu, hợp nhất hai Công ty với các nội dung công việc đã thực hiện, những vướng mắc và các bước tiếp theo để thực hiện hợp nhất. Theo đó, hiện nay Công ty CP than Cao Sơn có 2.377 lao động và Công ty CP than Tây Nam Đá Mài có 1.326 lao động, sau khi hợp nhất sẽ có trên 3.700 người. Về tổ chức sản xuất, hai Công ty đều có 14 phòng ban theo mô hình mẫu của Tập đoàn quy định; Công ty CP than Cao Sơn có 16 phân xưởng sản xuất; Công ty CP than Tây Nam Đá Mài có 09 phân xưởng sản xuất.

Lãnh đạo Tập đoàn, các Ban chuyên môn cũng đã tham gia các nội dung liên quan đến việc hợp nhất như tình hình tài chính, vốn, tài sản, vật kiến trúc, tài nguyên, đất đai, các dự án đầu tư, nghiệm thu khối lượng mỏ, tình hình an ninh trật tự, sản xuất kinh doanh của hai Công ty…

Sau khi nghe báo cáo của hai đơn vị và các ý kiến liên quan đến hợp nhất Công ty CP than Cao Sơn và Công ty CP than Tây Nam Đá Mài, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải kết luận, ghi nhận và biểu dương hai Công ty đã thực hiện đạt kết quả tốt đồng thời nhiệm vụ SXKD và công tác tái cơ cấu, hợp nhất hai đơn vị; thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD, giá trị cổ phiếu của hai Công ty không ngừng tăng; đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động. Việc thực hiện tái cơ cấu, hợp nhất hai Công ty là tất yếu nhằm duy trì sản xuất, giải quyết việc làm, lợi ích của các cổ đông Công ty CP than Tây Nam Đá Mài và ghi nhận sự chia sẻ của các cổ đông Công ty CP than Cao Sơn. Tổng Giám đốc Tập đoàn nhấn mạnh, quá trình thực hiện hợp nhất phải đảm bảo SXKD được duy trì ổn định, liên tục, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020, đảm bảo phát triển bền vững.

Về công việc tiếp theo, Tổng Giám đốc Tập đoàn giao cho các Phó TGĐ Tập đoàn phụ trách, các Ban chuyên môn Tập đoàn cùng các đơn vị xây dựng kế hoạch hướng dẫn chi tiết, tổng thể việc thực hiện theo các nhóm công việc, tuân thủ theo các quy định của pháp luật như về tài nguyên, đất đai, tài chính. Công tác kiểm kê tài sản của hai Công ty phải chi tiết, cụ thể và đầy đủ. Đảng ủy TQN có nghị quyết về việc triển khai hợp nhất theo đề án tái cơ cấu cũng như công tác tổ chức Đảng khi hợp nhất. Công đoàn TKV chỉ đạo công đoàn cơ sở nắm bắt tình hình tư tưởng CNLĐ, tuyên truyền về chủ trương tái cơ cấu, hợp nhất để tạo sự  đồng thuận. Về thời gian hợp nhất hai Công ty là ngày 01/7/2020, là ngày Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp giấy phép kinh doanh cho Công ty mới. Đồng thời, Tổng Giám đốc Tập đoàn lưu ý cần thực hiện tốt công tác an toàn lao động, tăng cường công tác an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, tài nguyên, ranh giới mỏ trong giai đoạn này.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên