Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tin Nhân sự
Thứ Hai, ngày 09/03/2020

Tổng Giám đốc Tập đoàn vừa ký các quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, kể từ ngày 10/3/2020, điều động ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Công ty than Nam Mẫu - TKV về nhận công tác tại Cơ quan quản lý, điều hành Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn Tập đoàn; điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Yên, Giám đốc Công ty than Uông Bí - TKV giữ chức vụ Giám đốc Công ty than Nam Mẫu - TKV; điều động và bổ nhiệm ông Phạm Hồng Thái, Phó Trưởng ban Kỹ thuật - Công nghiệp mỏ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giữ chức vụ Giám đốc Công ty than Uông Bí - TKV.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên