04:13 ICTThứ Bảy, 13/08/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tập trung thực hiện đầu tư xây dựng các công trình môi trường
Thứ Tư, ngày 23/10/2019

Là chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV ngày 22/10/2019 về thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư 9 tháng đầu năm 2019. Cùng dự làm việc có đồng chí Phạm Văn Mật, Thành viên HĐTV Tập đoàn; các Ban MT, ĐT, KH, KTTC…

Theo báo cáo của Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV Nguyễn Tất Dũng, kết quả SXKD và công tác đầu tư 9 tháng đầu năm 2019, Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ được TKV giao về môi trường, tính đến 20/10/2019 doanh thu đạt 566,190 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm 2019 đạt 1.242,940 tỷ đồng; lợi nhuận 3,150 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm 7,8 tỷ đồng; tiền lương bình quân 6,950 triệu đồng/người/tháng, ước thực hiện cả năm 7,008 triệu đồng/người/tháng. Giá trị sản xuất và giá trị doanh thu chủ yếu là thực hiện các công việc môi trường Tập đoàn giao quản lý như: Vận hành các trạm xử lý nước thải, băng tải, các tuyến đường, các hệ thống kè, đập bảo vệ môi trường và thi công các công trình xây lắp nhận thầu… Theo kế hoạch, Công ty thực hiện thi công các công trình sử dụng chi phí môi trường tập trung với tổng số 1 công trình và 07 phương án xử lý, khắc phục, phòng chống sự cố thiên tai, môi trường… và đầu tư xây dựng 23 công trình sử dụng vốn đầu tư của Công ty, trong đó có 02 công trình chuyển tiếp. Năm 2019, Tập đoàn giao bổ sung 01 dự án Hệ thống băng tải từ mặt bằng công nghiệp mỏ Tràng Bạch đến mặt bằng +56 Mạo Khê và 03 dự án Trạm rửa xe tại thành phố Cẩm Phả… Thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức sản xuất, hiện nay Công ty có 10 phòng ban và 15 phân xưởng hoạt động ổn định.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tham gia của các Ban chuyên môn Tập đoàn, đồng chí Phạm Văn Mật, Thành viên HĐTV Tập đoàn và Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo và tập thể CNVCLĐ Công ty TNHH MTV Môi trường trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Trong công tác tái cơ cấu thực hiện theo đúng chỉ đạo, các cơ chế, chính sách trong điều hành phải minh bạch, đúng quy định của pháp luật, thực hiện phân cấp cho đơn vị và có cơ chế quản lý, xây dựng cán bộ kế cận…

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn cho rằng, Công ty gặp những khó khăn do thay đổi cơ chế, chuyển đổi mô hình tổ chức, thực hiện tái cơ cấu phần nào ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ, CNLĐ và sản xuất. Do vậy, Công ty cần tiếp tục tăng cường làm tốt công tác nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò của Đảng, các tổ chức đoàn thể, phát huy dân chủ cơ sở, nắm bắt tư tưởng của người lao động. Về sản xuất, bám sát các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn đối với Công ty, tập trung đẩy mạnh đầu tư thi công các công trình môi trường, quyết toán các công trình, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019; siết chặt các lĩnh vực liên quan đến quản lý, tuân thủ các quy định của pháp luật. Đồng thời, coi trọng chiến lược phát triển Công ty, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành công việc; chuẩn bị tốt cho kế hoạch 2020, chú trọng các công việc, công trình gối đầu…

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên