Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Ông Phan Xuân Thủy được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn
Thứ Tư, ngày 25/03/2020

Ngày 24/3/2020, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đã ký quyết định bổ nhiệm ông Phan Xuân Thủy giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn.

Theo quyết định, ông Phan Xuân Thủy, Trưởng ban Kỹ thuật - Công nghệ mỏ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, kể từ ngày 02/4/2020. Thời hạn giữ chức vụ của ông Phan Xuân Thủy là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên