Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Dự kiến trồng 148 ha rừng hoàn nguyên môi trường trong năm 2020
Thứ Hai, ngày 09/03/2020

Năm 2020, TKV dự kiến đầu tư 1.000 tỷ đồng cho môi trường, trong đó chi cho vùng than Cẩm Phả 600 tỷ đồng. Trong kế hoạch trồng 148 ha rừng cải tạo, phục hồi môi trường sau khai khoáng có trồng 95 ha ở khu vực Quảng Ninh.

TKV trồng rừng hoàn nguyên môi trường các khai trường ở vùng Than Quảng Ninh, khu vực Cẩm Phả trồng 80.000 cây ở bãi thải Nam Đèo Nai, Nam Lộ Trí (Công ty than Đèo Nai); mặt bằng Nhà máy tuyển than Khe Chàm (Công ty Tuyển than Cửa Ông); vỉa 9, vỉa 10, khu Đông Bắc Mông Dương (Công ty than Mông Dương). Khu vực Mạo Khê, Đông Triều TKV trồng ở trên bãi thải khai trường khai thác lộ thiên Mạo Khê (Công ty than Mạo Khê); khu vực Hạ Long trồng ở bãi thải Giáp Khẩu (Công ty than Hòn Gai).

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên