04:05 ICTThứ Bảy, 13/08/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đề xuất tỷ lệ trích lập chi phí tập trung của TKV
Thứ Năm, ngày 23/02/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng chi phí tập trung của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Dự thảo Thông tư này quy định việc trích lập, quản lý và sử dụng các khoản chi phí tập trung tại TKV, gồm: chi phí thăm dò than - khoáng sản tập trung; chi phí môi trường than - khoáng sản tập trung; chi phí cấp cứu mỏ tập trung; chi phí đào tạo, y tế tập trung; chi phí đổi mới cơ cấu lao động tập trung.

Đối tượng áp dụng là Công ty mẹ Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; công ty mẹ Tổng Công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con; công ty hạch toán phụ thuộc công ty mẹ - TKV hoặc hạch toán độc lập do TKV nắm giữ 100% vốn điều lệ; các đơn vị sản xuất, sàng tuyển, chế biến và tiêu thụ than - khoáng sản; các đơn vị thụ hưởng chi phí tập trung của TKV.

Dự thảo đề xuất rõ tỷ lệ trích lập chi phí tập trung. Theo đó chi phí tập trung được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của TKV và các đơn vị sản xuất, chế biến, tiêu thụ than - khoáng sản.

Cụ thể chi phí thăm dò than - khoáng sản tập trung trích tối đa không quá 1,5% trên tổng doanh thu của các đơn vị sản xuất, chế biến, tiêu thụ than - khoáng sản.

Chi phí môi trường than - khoáng sản tập trung được trích tối đa không quá 1% trên tổng doanh thu của các đơn vị sản xuất, chế biến, tiêu thụ than - khoáng sản.

Chi phí cấp cứu mỏ tập trung được trích tối đa không quá 0,2% trên tổng doanh thu của các đơn vị sản xuất, chế biến, tiêu thụ than - khoáng sản.

Chi phí đào tạo, y tế tập trung được trích tối đa không quá 0,2% trên tổng doanh thu của các đơn vị sản xuất, chế biến, tiêu thụ than - khoáng sản.

Chi phí đổi mới cơ cấu lao động tập trung được tính từ nguồn Quỹ tiền lương thực hiện hàng năm của TKV và các đơn vị khai thác, chế biến tiêu thụ than - khoáng sản. Tỷ lệ trích tối đa không quá 1% trên tổng quỹ lương thực hiện của TKV và các đơn vị sản xuất, chế biến tiêu thụ than - khoáng sản.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên