04:20 ICTThứ Bảy, 13/08/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đấu giá cổ phần Công ty Vật tư - TKV
Thứ Năm, ngày 31/12/2015

Sáng nay, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã diễn ra phiên bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Vật tư TKV do Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam sở hữu.

Kết quả phiên đấu giá:

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Vật tư - TKV

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.937.730 cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 15.600 đồng/cổ phần

- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 4 NĐT

Trong đó:

+ Tổ chức: 1

+ Cá nhân: 3

- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 5.587.730 cổ phần

- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 4 phiếu

- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 5.587.730 cổ phần

- Khối lượng đặt cao nhất: 2.937.730 cổ phần

- Khối lượng đặt thấp nhất: 300.000 cổ phần

- Giá đặt mua cao nhất: 19.800 đồng/cổ phần

- Giá đặt mua thấp nhất: 15.600 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công cao nhất: 19.800 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công thấp nhất: 15.700 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công bình quân: 18.077 đồng/cổ phần

- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 3 NĐT

Trong đó:

+ Tổ chức: 1 NĐT

+ Cá nhân: 2 NĐT

- Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.937.730 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

- Tổng giá trị cổ phần bán được: 53.104.861.000 đồng

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/01/2016 đến 16 giờ ngày 11/01/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 05/01/2016 đến ngày 08/01/2016

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên