03:32 ICTThứ Bảy, 13/08/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty CP Than Cao Sơn: Ổn định sản xuất sau hợp nhất
Thứ Tư, ngày 21/10/2020

Thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) giai đoạn 2017-2020, ngày 5/8/2020, Công ty CP Than Cao Sơn và Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài hợp nhất (lấy tên là Công ty CP Than Cao Sơn). Sau gần 3 tháng hợp nhất, Công ty đã cơ bản ổn định từ bộ máy tổ chức quản lý đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Khai trường sản xuất của Công ty CP Than Cao Sơn

Đây là lần đầu tiên 2 công ty cổ phần của TKV tiến hành hợp nhất. Công tác chuẩn bị và các thủ tục pháp lý định giá doanh nghiệp, xác định tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu, ý kiến cổ đông để thực hiện hợp nhất khá phức tạp. Tuy nhiên, cả hai công ty đều xây dựng phương án chi tiết, thành lập ban chỉ đạo, các tiểu ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên chuẩn bị các điều kiện đáp ứng cho công tác hợp nhất, đảm bảo theo đúng chủ trương của TKV.

Quá trình thực hiện hợp nhất, 2 đơn vị thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của công nhân lao động, tuyên truyền về chủ trương tái cơ cấu, hợp nhất để tạo sự đồng thuận cao. Đồng thời đảm bảo sản xuất kinh doanh duy trì ổn định, liên tục, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020. Qua đó tạo tiền đề phát triển bền vững cho năm tới.

Sau hợp nhất, kế hoạch sản xuất than năm 2020 của Công ty là gần 6 triệu tấn; đất đá bốc xúc 60 triệu m3. Đây là đơn vị có sản lượng khai thác than lớn nhất trong Tập đoàn, vì vậy áp lực về sản lượng tương đối lớn, đặc biệt là tiêu thụ than trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19. Công ty đã xây dựng quy chế, quy định, nội quy mới, điều hành sản xuất thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch; ổn định tư tưởng, việc làm, đời sống của người lao động. Các phòng, phân xưởng phân công, giao nhiệm vụ cho các cá nhân theo quyết định của Giám đốc Công ty.

Nhờ đó, kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2020 của Công ty cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Đến nay, Công ty đã cơ bản duy trì ổn định hoạt động sản xuất của các đơn vị ngay sau khi tiếp nhận bàn giao, ổn định tư tưởng, việc làm cho người lao động. Công ty hiện có 3.706 lao động, trong đó lao động quản lý, phụ trợ 467 người, bằng 12,6%; 14 phòng theo đúng mô hình mẫu của TKV (giảm 14 phòng), giữ nguyên 25 công trường, phân xưởng trước hợp nhất.

Công ty CP Than Cao Sơn: Ổn định sản xuất sau hợp nhất

Tháng 6/2020, Công ty CP Than Cao Sơn đưa xe tưới nước dập bụi chuyên dụng lớn nhất Việt Nam vào sử dụng. Ảnh: Việt Trung (CTV)

Để đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển của doanh nghiệp những năm tới, Công ty đã đề nghị Tập đoàn áp dụng cơ chế đặc thù cho Cao Sơn sau hợp nhất theo lộ trình để giải quyết khó khăn về định biên, sắp xếp lại lao động và tiền lương; tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn về công tác đổ thải; giải quyết than tồn kho… 

Đồng thời hỗ trợ Công ty làm việc với Công ty Khai thác khoáng sản và Tổng Công ty Đông Bắc về phương án phối hợp khai thác khu vực giáp ranh, chồng lấn giữa các bên. Những khó khăn vướng mắc trên đang được các ban chuyên môn của Tập đoàn tập trung giải quyết, tháo gỡ kể cả về cơ chế đặc thù trong giai đoạn đầu của mô hình mới theo đề xuất, kiến nghị của Công ty.

Ông Nguyễn Văn Sinh, Phó Giám đốc Công ty CP Than Cao Sơn, cho biết: Từ nay đến hết năm 2020, Công ty tập trung rà soát, lập phương án tái cơ cấu sau hợp nhất. Đồng thời tổ chức tiếp nhận, bàn giao tài sản, vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ và các mặt hoạt động chi tiết, cụ thể và đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

Năm 2021, Công ty sẽ ưu tiên tập trung cho công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình, điều kiện; tiếp tục nghiên cứu áp dụng công nghệ mới để nâng cao năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động; thực hiện tốt công tác an toàn lao động, tăng cường công tác an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, tài nguyên, ranh giới mỏ.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên