10:16 ICTThứ Bảy, 13/08/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty than Uông Bí - TKV: Chào giá gói cung cấp Sửa chữa trung đại tu 01 máy giặt, vắt công nghiệp (trọn bộ) WS600 số 01 (nhà giặt sấy khu Vàng Danh); 01 máy giặt, vắt công nghiệp (trọn bộ) WS600 số 02 (nhà giặt sấy khu Vàng Danh); 01 máy giặt, vắt công nghiệp Power line SP 155 số 06 (nhà giặt sấy mặt bằng +30 khu Tràng Khê mỏ Tràng Bạch)
Thứ Hai, ngày 22/06/2020

 1. Tên gói cung cấp: Sửa chữa trung đại tu 01 máy giặt, vắt công nghiệp (trọn bộ) WS600 số 01 (nhà giặt sấy khu Vàng Danh); 01 máy giặt, vắt công nghiệp (trọn bộ) WS600 số 02 (nhà giặt sấy khu Vàng Danh); 01 máy giặt, vắt công nghiệp Power line SP 155 số 06 (nhà giặt sấy mặt bằng +30 khu Tràng Khê mỏ Tràng Bạch).

- Loại gói cung cấp: Phi tư vấn

- Giá gói cung cấp: 1.222.597.856 đồng (một tỷ, hai trăm hai mươi hai triệu, năm trăm chín mươi bẩy nghìn, tám trăm năm mươi sáu đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày bàn giao tài sản phục vụ sửa chữa đến khi nghiệm thu hoàn thành.

 1. Thuộc kế hoạch: Sửa chữa TSCĐ năm 2020 - Công ty than Uông Bí-TKV
 2. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất của Công ty than Uông Bí-TKV.
 3. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh.
 4. Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành Hồ sơ mời nhà cung cấp (HSMNCC): Từ 14 giờ 00 phút ngày 25 tháng 6 năm 2020 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 2 tháng 7 năm 2020 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời nhà cung cấp (HSMNCC): Tầng 5, Phòng Kế hoạch, Công ty than Uông Bí-TKV, Tổ 17, khu 3, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, điện thoại(fax): 02033 854 491/02033 854 115.
 7. Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời nhà cung cấp (HSMNCC): 1.000.000 đồng (một triệu đồng chẵn).
 8. Bảo đảm tham dự gói cung cấp: 11.300.000 đồng (mười một triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn).

- Hình thức bảo đảm: Theo hình thức nộp tiền mặt, thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc bằng séc.

- Đồng tiền sử dụng: đồng Việt Nam(VND).

 1. Thời điểm đóng gói cung cấp:14 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 7 năm 2020.
 2. Thời điểm mở gói cung cấp:14 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 7 năm 2020.

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên