06:37 ICTThứ Bảy, 01/10/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty than Khe Chàm -TKV: Chào giá gói cung cấp Sửa chữa tầu điện ắc quy phòng nổ CTY8/9GB, STTS: 354/2018
Thứ Năm, ngày 18/06/2020

1.1- Tên gói cung cấp: Sửa chữa tầu điện ắc quy phòng nổ CTY8/9GB, STTS: 354/2018.

1.2- Tên phương án: Sửa chữa tầu điện ắc quy phòng nổ CTY8/9GB, STTS: 354/2018.        

 1.3- Tên bên mời cung cấp: Công ty than Khe Chàm -TKV.

1.4- Nội dung công việc cơ bản của gói cung cấp: Sửa chữa tầu điện ắc quy phòng nổ CTY8/9GB, STTS: 354/2018.

 (Chi tiết theo Mục 4- Bảng tiên lượng, Chương IV- Yêu cầu đối với gói cung cấp)

1.5- Nội dung hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: gồm 5 chương

- Chương I: Chỉ dẫn nhà cung cấp.

- Chương II: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ nhà cung cấp tham dự (HSNCCTD).

- Chương III: Biểu mẫu.

- Chương IV: Yêu cầu đối với gói cung cấp.

- Chương V: Dự thảo hợp đồng.

( Kèm theo hồ sơ mời nhà cung cấp do Phòng ĐTM  lập tháng 6/2020).

1.6. Thời gian phát hành HSMNCC: 10 giờ 00 phút ngày 24 tháng  6 năm 2020 đến trước 10 giờ 00 phút ngày  30  tháng  6  năm 2020 (Trong giờ hành chính).

1.7. Thời gian đóng cung cấp: 10 giờ 00 phút, 30  tháng  6  năm 2020.

1.8. Thời gian và địa điểm mở cung cấp: 10 giờ 30 phút, ngày 30 tháng  6  năm 2020 tại phòng họp, Công ty than Khe Chàm-TKV, phường Mông Dương, thành phố Cẩm phả, tỉnh Quảng Ninh.

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên