02:52 ICTThứ Bảy, 13/08/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty than Khe Chàm - TKV: Chào giá gói cung cấp phụ tùng, vật tư hệ thống vận chuyển người vật liệu bằng máy thủy lực một đầu cáp thuộc phương án Sửa chữa tài sản cố định hệ thống vận chuyển người vật liệu bằng máy thủy lực một đầu cáp mỏ than Khe Chàm III, STTS 13-2015
Thứ Hai, ngày 15/06/2020

  1. Tên gói cung cấp: Gói số 2: Cung cấp phụ tùng, vật tư hệ thống vận chuyển người vật liệu bằng máy thuỷ lực một đầu cáp thuộc.
  2. Tên phương án: Sửa chữa tài sản cố định hệ thống vận chuyển người vật liệu bằng máy thuỷ lực một đầu cáp mỏ than Khe Chàm III, STTS 13-2015.
  3. Nội dung công việc chủ yếu của gói cung cấp: Thực hiện sửa chữa 01 hệ thống vận chuyển người vật liệu bằng máy trục thủy lực một đầu cáp mỏ than Khe Chàm III. Trong đó thay thế mới toàn bộ các vật tư, phụ tùng đã hư hỏng không thể phục hồi và sửa chữa được và sử dụng lại các vật tư còn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Các nội dung cần sửa chữa phục hồi bao gồm:

- Thiết bị thủy lực;

- Thiết bị điện và điều khiển.

  1. Nội dung hồ sơ mời nhà cung cấp: gồm 05 chương

- Chương I: Chỉ dẫn nhà cung cấp;

- Chương II: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất;

- Chương III: Biểu mẫu;

- Chương IV: Yêu cầu đối với gói cung cấp;

- Chương V: Dự thảo hợp đồng.

 ( Kèm theo Hồ sơ yêu cầu do Phòng ĐTM  lập tháng 6/2020)

  1. Thời gian phát hành hồ sơ mời nhà cung cấp: 9 giờ 30 phút ngày 17 tháng 6 năm 2020 đến trước 9 giờ 30 phút ngày25 tháng 6 năm 2020 (Trong giờ hành chính).
  2. Thời gian đóng gói cung cấp: 9 giờ 30 phút, ngày25 tháng 6 năm 2020.
  3. Thời gian và địa điểm mở gói cung cấp: 10 giờ 00 phút, ngày25 tháng 6  năm 2020, tại Phòng họp Công ty than Khe Chàm-TKV, phường Mông Dương, thành phố Cẩm phả, Tỉnh Quảng Ninh.

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên