Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty than Hạ Long - TKV: Chào giá gói Cung cấp sữa bồi dưỡng độc hại quý III năm 2020
Thứ Tư, ngày 24/06/2020

- Tên Bên mời chào hàng cạnh tranh: Công ty than Hạ Long - TKV

- Tên gói thầu: Cung cấp sữa bồi dưỡng độc hại quý III năm 2020 cho Công ty than Hạ Long -TKV.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 08h00’ ngày 25 tháng 6 năm 2020 đến trước 10h00’ ngày 06 tháng 7 năm 2020.

- Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: Công ty than Hạ Long - TKV - Khu Diêm Thủy - P.Cẩm Đông -TP. Cẩm Phả - Quảng Ninh.

- Địa chỉ nhận Hồ sơ đề xuất: Công ty than Hạ Long - TKV - Khu Diêm Thủy - P.Cẩm Đông -TP. Cẩm Phả - Quảng Ninh.

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ đề xuất: 10h00’ ngày 06 tháng 7 năm 2020.

- Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào 10h15’ ngày 06 tháng 7 năm 2020 tại Công ty than Hạ Long - TKV - Khu Diêm Thủy - P.Cẩm Đông -TP. Cẩm Phả - Quảng Ninh.

Công ty than Hạ Long - TKV kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở Hồ sơ đề xuất vào thời gian và địa điểm như trên.

 

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên