Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty than Hạ Long mời chào giá gói cung cấp thực phẩm quý IV năm 2019
Thứ Năm, ngày 12/09/2019

- Tên Bên mời chào giá: Công ty than Hạ Long - TKV

- Tên gói thầu: Cung cấp thực phẩm quý IV năm 2019 cho Công ty than Hạ Long -TKV.

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 08h00’ ngày 13 tháng 9 năm 2019 đến trước 10h00’ ngày 23 tháng 9 năm 2019.

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá: Công ty than Hạ Long - TKV - Khu Diêm Thủy - P.Cẩm Đông -TP. Cẩm Phả - Quảng Ninh.

- Địa chỉ nhận Hồ sơ chào giá: Công ty than Hạ Long - TKV - Khu Diêm Thủy - P.Cẩm Đông -TP. Cẩm Phả - Quảng Ninh.

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 10h00’ ngày 23 tháng 9 năm 2019.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 10h15’ ngày 23 tháng 9 năm 2019 tại Công ty than Hạ Long - TKV - Khu Diêm Thủy - P.Cẩm Đông -TP. Cẩm Phả - Quảng Ninh.

Công ty than Hạ Long - TKV kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm như trên.

 

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên