Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thuê xe đưa đón CBCNV đi làm 6 tháng cuối năm 2020
Thứ Ba, ngày 30/06/2020

  1. Tên nhà cung cấp trúng gói cung cấp và nội dung kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

-  Tên nhà cung cấp trúng gói cung cấp: Công ty cổ phần Kỷ tâm cảng Cẩm Phả.

-   Địa chỉ: Lý Thường Kiệt, P.Cửa Ông, TP. Cẩm Phả, T.Quảng Ninh.

-   Giá trúng gói cung cấp: 2.685.645.600đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

 (Hai tỷ, sáu trăm tám mươi năm triệu, sáu trăm bốn mươi năm ngàn, sáu trăm đồng)

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 01/7/2020 đến  31/12/2020

  1. Nhà cung cấp không trúng gói cung cấp nêu trên:

- Công ty TNHH vận tải Vũ Tiến Thanh và Công ty TNHH 25-10: Không đáp ứng yêu cầu về Hồ sơ nhà cung cấp tham dự.

  1. Kế hoạch ký hợp đồng với nhà trúng gói cung cấp

 Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin thông báo để Công ty cổ phần Kỷ tâm cảng Cẩm Phả có mặt tại văn phòng Công ty chúng tôi để hoàn thiện và ký hợp đồng trước ngày 30/12/2020.

Kính đề nghị Quý công ty hợp tác./.

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên