Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin: Chào giá đơn hàng Mua sắm bổ sung lốp xe ôtô chuyên dùng 24.00R35 phục vụ sản xuất quý III năm 2020
Thứ Năm, ngày 25/06/2020

     - Tên bên mời chào giá: Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin.

     - Tên đơn hàng: Mua sắm bổ xung lốp xe ôtô chuyên dùng 24.00R35 phục vụ sản xuất quý III năm 2020.

     - Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 9h00 ngày 26 tháng 6 năm 2020.

     - Địa điểm phát hành Hồ sơ chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin - Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

     - Địa điểm nhận Hồ sơ chào giá: Phòng Kế toán (Thường trực Tổ tư vấn giá) - Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin - Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

     - Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 9h00 ngày 8 tháng 7 năm 2020.

     - Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai tại phòng họp Tổ tư vấn giá Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin vào hồi 10h00 ngày 8 tháng 7 năm 2020.

     Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin kính mời các Nhà cung cấp tham gia chào giá tới tham dự buổi mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên