Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin: Thông tin kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói chào hàng Sửa chữa đường dây tuyến tủ số 17
Thứ Tư, ngày 24/06/2020

  1. Tên gói chào hàng: Sửa chữa đường dây tuyến tủ số 17.
  2. Ngày đăng tải thông báo mời trên trang web của TKV: Ngày 21/5/2020.
  3. Giá gói chào hàng: 3.275.068.669 VND.
  4. Giá chào hàng được lựa chọn: 3.143.139.511 VND.
  5. Nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty Cổ phần Thương mại và thiết bị điện Quảng Ninh.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày
  7. Quyết đinh phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà cung cấp: Quyết đinh số 912/QĐ-TVD-KH, ngày 22 tháng 6 năm 2020.

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên