Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin: Chào giá Sửa chữa TĐT xe HD 325-7R số 449
Thứ Năm, ngày 02/07/2020

  • Tên bên mời chào hàng: Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.
  • Tên gói thầu: Gói thầu số 13 “Sửa chữa TĐT xe HD 325-7R số 449”.

Mời Quý Công ty tham gia chào hàng cạnh tranh sửa chừa TĐT xe HD 325-7R số 449 ( Theo khối lượng của HSYC).

+ Thời gian phát hành HSYC: Từ 13 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 7 năm 2020 đến trước thời điểm: 13 giờ 00 phút ngày 14 tháng 7 năm 2020

+ Địa điểm phát hành HSYC: Tại Phòng kỳ thuật vận tải - Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin - cẩm Phú - cẩm Phả - Quáng Ninh.

Số điện thoại cán bộ phát HSYC: 0903.486.393

4- Thời gian nộp HSĐX: Trước thời điếm: 13 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 7 năm 2020.

+ Thời gian mở HSĐX: Hồi 13 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 7 năm 2020, tại văn phòng Công ty CP than Cọc Sáu -Vinacomin - cấm Phú - cẩm Phả - Quảng Ninh.

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên