Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai - Vimico: Chào giá gói cung cấp vật tư than cục 5a.1 phục vụ sản xuất Quý III năm 2020
Thứ Ba, ngày 23/06/2020

- Bên mời chào giá: Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai - Vimico thuộc Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

- Tên gói chào: Cung cấp vật tư than cục 5a.1 phục vụ sản xuất Quý III năm 2020 tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai –VIMICO, Khu công nghiệp Tằng Loỏng - thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai.

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời tham gia chào giá: Từ 15h00’ ngày 23/06/2020 đến 10h30’ ngày 02/07/2020 tại phòng Kế hoạch Vật tư - Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai - VIMICO, Khu công nghiệp Tằng Loỏng, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

- Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Từ 15h00’ ngày 23/06/2020 đến 11h00’ ngày 02/07/2020 (giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ chào giá: tại phòng Kế hoạch Vật tư - Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai - VIMICO, Khu công nghiệp Tằng Loỏng, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào hồi 14h00’ ngày 02/07/2020 tại Văn phòng Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai - VIMICO, Khu công nghiệp Tằng Loỏng, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai - VIMICO kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong nước có chức năng và có khả năng cung cấp vật tư, hàng hóa tham gia chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên