21:18 ICTThứ Năm, 29/09/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảm bảo đầy đủ, kịp thời vật tư cho sản xuất
Thứ Ba, ngày 05/07/2016

Xác định công tác quản lý vật tư có vai trò quan trọng trong sản xuất, năm 2016, lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị phải tập trung đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời vật tư đáp ứng cho sản xuất, đồng thời quyết liệt tiết giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả SXKD.

Để công tác quản lý vật tư ngày càng hiệu quả và đi vào nề nếp, năm 2015, Tập đoàn đã ban hành Quy chế quản lý vật tư theo Quyết định số 1010/QĐ-TKV ngày 10/6/2015 thay cho quy chế cũ, đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn công tác vật tư. Cơ bản các công ty con, đơn vị trực thuộc đã chấp hành nghiêm túc quy định của Tập đoàn và Nhà nước về quản lý vật tư, hạn chế tối đa tiêu cực trong công tác này. Cùng với đó, hệ thống làm công tác quản lý vật tư đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ ở tất cả các khâu, đảm bảo đầy đủ, kịp thời vật tư cho sản xuất, hạn chế việc xảy ra vi phạm các quy định của Nhà nước và của Tập đoàn, đóng góp tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch SXKD của các đơn vị và toàn Tập đoàn.

Hầu hết các đơn vị đã quan tâm đúng mức đến việc quản lý tồn kho vật tư; đặc biệt các đơn vị sản xuất than đều có tỷ lệ tồn kho vật liệu trên nhu cầu sử dụng thấp hơn mức quy định của Tập đoàn. Trong công tác quản lý, các đơn vị đã chú trọng áp dụng công nghệ mới, hiện đại như Công ty CP Vật tư - TKV đã phối hợp với Công ty CP than Hà Tu và Đèo Nai lắp đặt và áp dụng thí điểm hệ thống cấp nhiên liệu tự động sử dụng cảm biến từ trong quản lý, cấp phát nhiên liệu cho các thiết bị, phương tiện nhằm quản lý chặt chẽ nhiên liệu, giảm chi phí, nhân công..., các đơn vị đã tích cực thu hồi vật tư từ sản xuất để phục hồi, tái sử dụng, thực hiện tiết kiệm vật tư trong sản xuất... Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn để tình trạng vật tư tồn kho cao hơn quy định; quản lý cấp phát, kiểm nhập vật tư, quản lý kho vật tư của một số đơn vị chưa chặt chẽ; việc lập kế hoạch vật tư chưa đúng, chưa sát với nhu cầu sử dụng; còn để xảy ra một số vụ việc vi phạm trong công tác vật tư...

Nhiệm vụ công tác vật tư năm 2016 các đơn vị tập trung thực hiện đảm bảo đầy đủ, kịp thời vật tư cho sản xuất; quản lý chặt mức tồn kho vật tư, phấn đấu giảm tối thiểu 5% giá trị tồn kho cuối kỳ năm 2016 của toàn Tập đoàn so với đầu kỳ 2016; tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác vật tư theo đúng quy định của Nhà nước và Tập đoàn...

Tại Hội nghị tổng kết công tác vật tư năm 2015, TGĐ Tập đoàn Đặng Thanh Hải khẳng định, công tác vật tư có vai trò quan trọng trong sản xuất, đặc biệt trong điều kiện cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đòi hỏi Tập đoàn và các đơn vị có các giải pháp điều chỉnh giảm các yếu tố đầu vào của sản xuất, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh. TGĐ đánh giá cao sự nỗ lực của hệ thống quản lý vật tư trong Tập đoàn đã có nhiều cố gắng thực hiện công tác vật tư, đáp ứng cho sản xuất. Tập đoàn sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành công tác vật tư; tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời trong công tác quản lý vật tư; xây dựng định mức và các danh điểm vật tư phù hợp với thực tế; tăng cường áp dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và cấp phát vật tư, nhiên liệu; các đơn vị thực hiện giảm mức tồn kho vật tư hơn nữa; thực hiện công khai, minh bạch trong mua sắm vật tư; xây dựng và kiện toàn đội ngũ quản lý vật tư; xây dựng kế hoạch, quy trình quản lý vật tư chặt chẽ, đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định quản lý vật tư, mang lại hiệu quả trong SXKD.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên