03:22 ICTThứ Bảy, 13/08/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
MTS - Kiểm điểm cấp ủy, đánh giá phân loại cán bộ năm 2019
Thứ Sáu, ngày 06/12/2019

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Than Quảng Ninh về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ quản lý lãnh đạo các cấp”, vừa qua, Công ty CP Vật tư - TKV (MTS) tiến hành Hội nghị kiểm điểm cấp ủy và đánh giá xếp loại tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2019. Đồng chí Trần Minh Nghĩa - Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị.

Thành phần dự Hội nghị gồm các đồng chí: Bí thư, Phó bí thư, UV BCH Đảng bộ Công ty; Ban lãnh đạo Công ty, Trưởng, Phó phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN; Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc.

Hội nghị đã tiến hành các nội dung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Công ty; kiểm điểm, đánh giá xếp loại cá nhân lãnh đạo quản lý. Trong năm 2019, tập thể cán bộ đảng viên Đảng bộ Công ty luôn đoàn kết, thống nhất trong hành động, thực hiện đúng đường lối, chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Cán bộ, đảng viên trong Công ty đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, tập trung hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tích cực học tập nâng cao trình độ; thực hiện tốt công tác tham mưu, linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết công việc.

Công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, là nhân tố quyết định sự phát triển của Công ty. Việc kiểm điểm, đánh giá cán bộ giúp đội ngũ cán bộ của MTS rút ra những kinh nghiệm, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc trong giai đoạn tới.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên