07:58 ICTThứ Sáu, 14/08/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty CP than Núi Béo: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng
Thứ Tư, ngày 03/04/2019

Thời gian qua, Đảng bộ Công ty CP than Núi Béo - Vinacomin đã không ngừng chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, từ đó khẳng định vai trò là hạt nhân lãnh đạo chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống cho người lao động.

Đảng ủy Công ty CP than Núi Béo tuyên dương những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018. Ảnh: Hữu Nam (Công ty CP than Núi Béo)

Là doanh nghiệp đang thực hiện chuyển đổi từ khai thác lộ thiên sang khai thác hầm lò, bên cạnh những thuận lợi, Công ty CP than Núi Béo đã gặp không ít thử thách. Đáng chú ý là khai trường ngày càng thu hẹp, tiến sát vào địa bàn dân cư, gây khó khăn cho việc nổ mìn, bố trí sản xuất; việc tuyển dụng lao động cho dây chuyền khai thác hầm lò chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp; chi phí khấu hao, lãi vay trong giá thành tấn than lớn vượt giá bán thị trường, nên khó cân đối tài chính... Thực tế đó đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng chung của toàn thể CBCNV-LĐ trong doanh nghiệp, nhất là tinh thần tự lực, tự cường, tiên phong, gương mẫu của 700 đảng viên toàn Đảng bộ Công ty.

Nhận thức được công tác xây dựng Đảng có ý nghĩa quyết định đến việc ổn định tổ chức, bộ máy, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phù hợp để lãnh đạo doanh nghiệp phát triển ổn định, đúng hướng, Đảng ủy Công ty CP than Núi Béo đã đề ra nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Trước hết, Đảng uỷ Công ty chú trọng đổi mới công tác tổ chức học tập nghị quyết, bồi dưỡng nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động. Mỗi khi có nghị quyết mới của Trung ương và của cấp trên ban hành, Đảng ủy đều nhanh chóng tổ chức hội nghị để quán triệt đến từng tổ chức đảng và đảng viên. Hình thức tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết được Đảng ủy chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên thường xuyên đổi mới theo hướng làm cho người nghe dễ hiểu, dễ nhớ và vận dụng, liên hệ với thực tiễn bản thân.

Từ việc lĩnh hội đầy đủ các nghị quyết, đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ đã chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệnh, xuyên tạc nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng do Đảng ta lãnh đạo, góp phần quan trọng vào việc củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữ vững niềm tin của quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty.

Ban Tổ chức Đảng ủy Công ty CP than Núi Béo - Vinacomin hướng dẫn quần chúng ưu tú làm hồ sơ kết nạp Đảng. Ảnh: Quang Minh

Công tác tổ chức, cán bộ có vai trò quyết định đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, vì thế được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty CP than Núi Béo triển khai thận trọng, bài bản. Căn cứ vào chủ trương của cấp trên, Đảng ủy đã lãnh đạo tiếp tục tinh giản tổ chức, bộ máy biên chế, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Mặt khác, Đảng ủy đã thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, đánh giá, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định.

Tính từ đầu năm 2018 đến nay, Đảng ủy đã thực hiện lấy phiếu thăm dò tín nhiệm để xem xét, đánh giá và đồng ý bổ nhiệm mới 33 cán bộ chủ chốt tại các phòng, ban, phân xưởng trực thuộc. Đến nay, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty đều có tư tưởng chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng tốt yêu cầu chiến lược phát triển của đơn vị.

Hiệu quả của công tác xây dựng tổ chức ở Đảng bộ Công ty CP than Núi Béo còn được thể hiện rõ trong việc duy trì đều đặn hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thông qua hoạt động này, từ năm 2018 đến nay, toàn đảng bộ có 12 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật do có vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Công tác phát triển đảng viên, xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cũng được Đảng ủy Công ty quan tâm, chỉ đạo sâu sát.

Có thể thấy, công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh trong thời gian qua đã tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ Công ty CP than Núi Béo lãnh đạo doanh nghiệp vươn lên phát triển bền vững.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên