14:32 ICTThứ Năm, 01/10/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tuyển than Cửa Ông tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW khoá X và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Tuyển than Cửa Ông tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW khoá X và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Ngày đăng: 28/05/18

Ngày 25/5/2018, tại Hội trường Công ty Tuyển than Cửa Ông, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Tuyển than...

Đảng ủy Tập đoàn bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

Đảng ủy Tập đoàn bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

Ngày đăng: 22/05/18

Đảng ủy Tập đoàn vừa tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị cho các quần chúng ưu tú tại các...

Kịp thời kiện toàn các tổ chức đảng, đoàn thể trong quá trình tái cơ cấu

Ngày đăng: 14/05/18

Hiện nay, Tập đoàn đang đẩy mạnh tái cơ cấu các doanh nghiệp. Nhằm đảm bảo cho các tổ chức...

Đảng ủy Tập đoàn bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Đảng ủy Tập đoàn bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Ngày đăng: 12/05/18

Vừa qua, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức lớp bồi dưỡng...

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 12

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 12

Ngày đăng: 28/04/18

Ngày 27/4, tại Thành phố Hạ Long, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức...

Kiện toàn nhân sự cấp ủy tại một số chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn

Kiện toàn nhân sự cấp ủy tại một số chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn

Ngày đăng: 17/04/18

Do có sự thay đổi nhân sự trong điều hành sản xuất, Đảng ủy Tập đoàn vừa kiện toàn công...

Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông làm tốt công tác tổ chức xây dựng đảng

Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông làm tốt công tác tổ chức xây dựng đảng

Ngày đăng: 16/04/18

Do làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông đã lãnh...

Đảng ủy Công ty Tuyển than Hòn Gai quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TƯ và chuyên đề năm 2018

Đảng ủy Công ty Tuyển than Hòn Gai quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TƯ và chuyên đề năm 2018

Ngày đăng: 12/04/18

Ngày 11/4, Đảng ủy Công ty Tuyển than Hòn Gai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị...

Tự chủ thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí

Ngày đăng: 10/04/18

Nhằm đẩy mạnh công tác tự chủ trong thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, Đảng ủy Tập đoàn...

Quý I/2018: Đảng ủy Tập đoàn kết nạp 40 đảng viên mới

Quý I/2018: Đảng ủy Tập đoàn kết nạp 40 đảng viên mới

Ngày đăng: 06/04/18

Trong quý I/2018, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn đã bồi dưỡng và xem xét chuẩn...

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên