13:47 ICTThứ Năm, 01/10/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng uỷ Tuyển than Cửa Ông: Cụ thể hóa kế hoạch, chương trình thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

Đảng uỷ Tuyển than Cửa Ông: Cụ thể hóa kế hoạch, chương trình thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

Ngày đăng: 20/08/18

Trong hai ngày 18 - 19/8/2018, Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông đã tổ chức Hội nghị học...

Tái cơ cấu phải ổn định tư tưởng người lao động

Ngày đăng: 14/08/18

Trước tình hình các đơn vị đẩy mạnh tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp, sát nhập nhiều đơn...

Nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Kiểm tra đảng ủy các cấp

Ngày đăng: 24/07/18

Nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức cơ sở đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính...

Hơn 100 quần chúng ưu tú được kết nạp đảng viên

Ngày đăng: 23/07/18

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Tập đoàn đã bồi dưỡng, xem xét và chuẩn y kết nạp 105...

Đảng ủy Tập đoàn ra Nghị quyết đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực

Ngày đăng: 20/07/18

Ngày 17/7/2018, Đảng ủy Tập đoàn đã ra Nghị quyết số 35 - NQ/ĐU về việc tiếp tục đẩy mạnh...

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội II Đảng bộ Tập đoàn TKV

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội II Đảng bộ Tập đoàn TKV

Ngày đăng: 10/07/18

Sáng 10/7/2018, Đảng bộ Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết...

Tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn Quảng Ninh

Tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn Quảng Ninh

Ngày đăng: 26/06/18

Cùng với việc tổ chức tốt các ngành nghề của Tập đoàn trên nhiều địa phương, Đảng ủy TKV chỉ...

Chủ động nắm bắt, ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên

Ngày đăng: 26/06/18

Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIV, Quốc hội đã thống nhất điều chỉnh thời gian thông qua...

Đảng ủy Tập đoàn nghe phản ảnh công tác Đảng cụm Hà Nội

Đảng ủy Tập đoàn nghe phản ảnh công tác Đảng cụm Hà Nội

Ngày đăng: 20/06/18

Ngày 20/6/2018, Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị nghe các đơn vị cụm Hà Nội phản ảnh...

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Ngày đăng: 06/06/18

Nhằm thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy các cấp về công tác phòng chống tham...

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên