• 15:20 Thứ Sáu, 26.4/2019
    kỷ luật đồng tâm
    Nằm trong chuỗi các hoạt động phong trào kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế lao động...
    Nghị quyết của BTV Đảng uỷ Tập đoàn về lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Tập đoàn TKV giai đoạn 2017-2020